top of page

Prozvodi

NAŠA SPECIJALNOST SU:

ZIDNI PANEL
STANDARDNI SPOJ

Zidni panel sa standardnim (vidljivim) spojem sastoji se od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR, PIR ili Kamena vuna. 
 

 • Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu izolaciju i mogu se koristiti za razne namene.

 • Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.

 • Paneli sa kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
   

Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000mm. Podkonstrukcije za ugradnju zidnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske. Paneli sa vidljivim spojem najviše se koriste za komore i hladnjače u kojima je potrebno održavati konstantnu temperaturu. Mogu se koristiti i kao plafonski paneli u već postojećim objektima. Kod ugradnje ove vrste panela šraf ostaje vidljiv sa spoljne strane. Profilacije mogu biti: mikrolinijska, standardna i ravna. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte. 
Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije

Screenshot 2021-10-25 134448.png
Screenshot 2021-10-25 134317.png

ZIDNI PANEL
SKRIVENI SPOJ

Zidni panel sa skrivenim spojem sastoji se od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.

 

 • Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu termoizolaciju i mogu se koristiti za razne namene.

 • Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.

 • Paneli sa kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
   

Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000 mm. Podkonstrukcije za ugradnju zidnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske. Paneli sa skrivenim spojem su višenamenski paneli uz koji se postiže izuzetan estetski efekat fasade bez prekida. Kod ugradnje ove vrste panela šraf je skriven između falceva. Profilacije mogu biti: mirkolinijska, standardna i ravna. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte. Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.

Screenshot 2021-10-25 134448.png
Screenshot 2021-10-25 134317.png

KROVNI PANEL
5 - rebara

Krovni panel se sastoji od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.

 •  Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu termoizolaciju i mogu se koristi za razne namene.

 • Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.

 • Paneli sa Kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
   

Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000mm, 5 rebara (peto slobodno preklopno rebro) i mogu biti raznih debljina i boja. Podkonstrukcije za ugradnju krovnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske.
Minimalni nagib za krovni panel je 5°. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte. Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.

Screenshot 2021-10-25 134448.png
Screenshot 2021-10-25 134317.png

Šrafovi za panele

ŠRAFOVI SAMORESCI

 

Važeći za najmanji deo konstrukcije šrafovi samoresci imaju veliki značaj kod ugradnje krovnih i zidnih panela.
Dužina šrafa se određuje u zavisnosti od debljine panela i od vrste podkonstrukcije (drvena, čelična ili betonska). Potrebnu količinu šrafova određuje inženjer.

 

JAHAČI (KALOTE)

 

Jahač (kalota) omogućava povećanu nosivost samog trapeza u kombinaciji sa šrafom i sprečava curenje vode i vlage.
Jahači mogu biti u bojama krovnog panela i navode se po ral karti.

Screenshot 2021-10-25 134448.png
Screenshot 2021-10-25 134317.png
bottom of page